O metodzie Tomatisa

 

 

 

Najczęstsze pytania cz. II

Aktualności » Najczęstsze pytania cz. II

2012-09-09 13:35

10. Dlaczego wykorzystuje się muzykę Mozarta ?

Faktem jest, że po wielu doświadczeniach z innymi rodzajami muzyki, wyniki osiągnięte przy wykorzystaniu muzyki Mozarta są zadziwiające, niezależnie od rejonu świata, gdzie ją zastosowano : stwierdziliśmy faktycznie, że muzyka ta jest na wszystkich kontynentach nie tylko akceptowana, ale pozwala także każdemu pacjentowi odnaleźć własną równowagę wewnętrzną. 

Żeby zrozumieć to oddziaływanie na ludzkie zrównoważenie trzeba pamiętać, że muzykę cechuje rytm, który dotyka sfery cielesnej, harmonia, która ma kontakt ze sferą emocjonalną i melodia, mająca powiązanie ze strukturami intelektu.

W epoce klasycznej te trzy parametry miały być idealnie zrównoważone, co jednak rzadko miało miejsce, gdyż zazwyczaj dominował jeden z nich, tworząc szczególny rodzaj przekazu muzycznego ; w przypadku Mozarta zaś, wydaje się, że ta równowaga została osiągnięta nadając tej muzyce uniwersalny charakter.
 
11. W jaki sposób ocenia się rezultaty ?

Na początku, w trakcie oraz na koniec sesji (czyli mniej więcej co 15 godzin) przeprowadzany jest test uwagi słuchowej, któremu towarzyszy wywiad, co pozwala uzyskać konsultantowi określone informacje od klienta i/lub jego rodziców jeśli mamy do czynienia z dzieckiem, a następnie wyjaśnia się mu/im z jakim przypadkiem mamy do czynienia bazując na obserwacji i testach.

Test uwagi słuchowej może zostać w niektórych przypadkach zostać wzbogacony o szeroki zestaw innych testów, ale on sam pozwala już na przedstawienie  precyzyjnych i obiektywnych informacji dotyczących przede wszystkim funkcji analizy  dźwięków, lateralizacji słuchowej, spacjalizacji i dostosowania do otaczającego środowiska.
 
12.Po co robi się przerwy ?

Z tego samego powodu, że mózg potrzebuje intensywnej i powtarzalnej stymulacji, ma także potrzebę okresu kiedy nie jest pobudzany, żeby móc skonstruować i ustabilizować poczynione zmiany. Reguła ta jest zawarta w każdej formie treningu, ponieważ jej zasadą jest to, że po wysiłku następuje faza pozornej pasywności : faktycznie zaś chodzi o fazę integracji. 

Pobudzenie powoduje rodzaj perturbacji naszego organizmu, dlatego musimy zapewnić mu fazy odpoczynku, w trakcie których odbywa się owa integracja. To jest również powodem tego, że pierwsza sesja odbywa się w ciągu 15 dni po 2 godziny dziennie stymulacji Uchem Elektronicznym, a po niej następują sesje 8 dniowe, zazwyczaj w ograniczonej ilości ; celem Metody Tomatisa jest doprowadzenie pacjenta w jak najszybszym czasie do stanu optymalnej autonomii. Pierwsze 2 sesje dzieli przerwa rzędu 3 do 4 tygodni, następnie 2 do 3 miesięcy pomiędzy 2 i 3 sesją, wreszcie 6 miesięcy między 3 i ewentualną 4 sesją.

13.Dlaczego wykorzystuje się muzykę filtrowaną ?

Mniej więcej do częstotliwości 4000 herców filtrowanie pozwala mózgowi orientować się w kwestii analizy akustycznej poszczególnych stref ; słuchanie dźwięków filtrowanych na wyższym poziomie odpowiada doświadczeniom okresu płodowego, co nie zmienia faktu, że płód słyszy także niższe częstotliwości.

Według Alfreda Tomatisa, skoro ucho funkcjonuje tak wcześnie w okresie rozwoju płodowego, to ma to miejsce po to żeby dynamizować układ nerwowy w czasie jego kształtowania ; wykorzystując tą ważną rolę ucha w okresie płodowym Alfred Tomatis zastosował dźwięki filtrowane, aby wspomóc ucho w jego funkcji rozróżniania dźwięków 

Poza tym, z racji fizjologii ucha środkowego dźwięki wysokie powodują pobudzenie nerwowe dużo silniejsze niż dźwięki niskie: zważywszy na fakt, że komórki rzęsowate będące receptorami stymulacji dźwiękowej są dużo liczniejsze w strefie recepcji i analizy dźwięków wysokich niż w strefie dźwięków niskich. sesją.
 
14. W jaki sposób ocenia się rezultaty ?

Na początku, w trakcie oraz na koniec sesji (czyli mniej więcej co 15 godzin) przeprowadzany jest test uwagi słuchowej, któremu towarzyszy wywiad, co pozwala uzyskać konsultantowi określone informacje od klienta i/lub jego rodziców jeśli mamy do czynienia z dzieckiem, a następnie wyjaśnia się mu/im z jakim przypadkiem mamy do czynienia bazując na obserwacji i testach.

Test uwagi słuchowej może zostać w niektórych przypadkach zostać wzbogacony o szeroki zestaw innych testów, ale on sam pozwala już na przedstawienie precyzyjnych i obiektywnych informacji dotyczących przede wszystkim funkcji analizy dźwięków, lateralizacji słuchowej, spacjalizacji i dostosowania do otaczającego środowiska.
 
15. Czy Metodę Tomatisa można łączyć z innymi terapiami ?

Tak, i w niektórych przypadkach może to się okazać nawet przydatne . Może się zdarzyć, że osoba już jest poddawana terapii, a jej terapeuta znając Metodę Tomatisa jest świadomy aktywacji, jakiej można dokonać pracując z Uchem Elektronicznym, albo konsultant Tomatisa uzna, ze nie istnieją żadne przeciwwskazania, aby klient został poddany terapii zewnętrznej, radząc wyłącznie poczekać żeby ustabilizowały się efekty seansów przed przystąpieniem do innego sposobu postępowania. Wreszcie może się zdarzyć, że konsultant Tomatisa stwierdzi problem, który wymaga terapii zewnętrznej : po identyfikacji problemu doradzi on swojemu klientowi wizytę u innego terapeuty, nawet gdyby to miało miejsce w trakcie sesji lub nawet przed seansami z Uchem Elektronicznym. 

W takich przypadkach Metoda Tomatisa będzie oddziaływała jako technika pozwalająca zoptymalizować skuteczność terapii zewnętrznych : nie będzie tu miejsca na niezgodność czy konkurencyjność, a wręcz przeciwnie wsparcie przyspieszające skuteczność. Wielu ludzi z branży już o tym wie i decyduje się współpracować ze specjalistami Tomatisa, lub decydują się kształcić osobiście na potrzeby tej Metody, żeby uczynić skuteczniejszymi własne techniki pracy.      

Źródło: www.tomatis.com

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com