O metodzie Tomatisa

 

 

 

Najczęstsze pytania cz. I

Aktualności » Najczęstsze pytania cz. I

2012-09-09 13:08

NAJCZĘSTSZE PYTANIA - Tu znajdą Państwo najczęściej zadawane pytania dotyczące Metody TOMATISA.
    
1.Jakie są najbardziej widoczne rezultaty stosowania Metody Tomatisa u dzieci ?

Najbardziej widocznymi rezultatami, o których rodzice informują najczęściej konsultantów Tomatisa dotyczą polepszenia :
·         Jakości głosu (mówionego i śpiewanego)
·         koncentracji
·         rozumienia
·         zdolności do komunikowania się
·         czytania
·         wyrażania się ustnego i pisemnego
·         precyzja gestów
·         szybkość
·         punktualność
·         lepsze poczucie rytmu
·         autonomia
·         ogólne zachowanie (spokój, otwartość, itd...).

2.Po jakim czasie rezultaty Metody Tomatisa są odczuwalne?

Objawy odpowiadające rezultatom Metody Tomatisa powinny być analizowane na dwóch poziomach, pierwszym nieco powierzchownym i drugim bardziej dogłębnym.
Na poziomie powierzchownym liczne pozytywne zjawiska są do zaobserwowania bardzo szybko, a ma to miejsce po kilku tygodniach czy nawet kilku dniach od rozpoczęcia seansów z zastosowaniem Ucha Elektronicznego. z tego właśnie powodu Metoda Tomatisa traktowana jest jako proces dynamiczny i łatwy do przeprowadzenia, zarówno dla podmiotu, który z niego korzysta, jak i dla jego otoczenia.
Na poziomie pogłębionym zauważyć należy, że reorganizacja życia jaka następuje po wprowadzeniu seansów słuchowych pozwala podmiotowi odnaleźć swoją własną równowagę wewnętrzną i tym samym zmienić, w dobrym tego słowa znaczeniu, własną hierarchię wartości. Ta głęboka ewolucja jest dużo mniej spektakularna i dokonuje się w wolniejszym tempie.
Jednym z ważniejszych elementów jest wiedza, że poprawa będzie miała miejsce nie tylko w trakcie terapii, ale utrzyma się także po zakończeniu sesji Tomatisa. W ten sposób właściwie przeprowadzona praca z Uchem Elektronicznym daje wieloletnie efekty, a podmiot odnajdujący się ponownie w swoich normach ewolucyjnych jest w stanie, który zakłócić może wyłącznie niespodziewany przyczynek sił wyższych : w takim przypadku, nawet krótka sesja w Centrum Tomatisa często wystarczy dla przywrócenia równowagi i umożliwienia kontynuacji ewolucji.

3.Czy postępy uzyskane w trakcie sesji Tomatisa zostają zachowane ?

Tak, postępy poczynione w trakcie sesji Tomatisa utrzymują się z tego prostego powodu, że nie są one elementem wytworzonym, lecz powrotem do stanu równowagi. Albowiem, nawet jeżeli motywy wizyt po poradę w Centrum Tomatisa są bardzo zróżnicowane, to każdorazowo dotyczą ona jakiejś dysfunkcji, czyli mniej lub bardziej określonemu stanowi niezrównoważenia neurofizjologicznego.
Praca z Uchem Elektronicznym będzie miała na celu przywrócić podmiot do stanu równowagi, który z racji swojej normalności mniejszej ilości wysiłku niż dowolna inna sytuacja dysfunkcyjna. Tak więc w ogromnej większości przypadków stwierdza się nie tylko trwanie postępu w trakcie sesji, ale również jego utrzymanie, gdy tylko proces ewolucji doprowadzi do stanu normalności.

4.W jakim wieku Metoda Tomatisa daje najlepsze rezultaty ?

Metoda Tomatisa jest skuteczna we wszystkich okolicznościach, ale trzeba mieć świadomość, iż niektóre kryteria mogą ułatwiać lub, wręcz przeciwnie, hamować poprawę sytuacji danego pacjenta.
W ten sposób, w zależności od powodu konsultacji, młody wiek może być czynnikiem ułatwiającym : w szczególności kiedy problematyka dotyczy problemów językowych, psychomotorycznych lub szkolnych. Natomiast u pacjentów starszych (młodzież, dorośli), motywacja osobista pozwala bardzo często pokonać trudności spowodowane długotrwałością zaburzeń.
 W praktyce nie ma więc rzeczywistego limitu wiekowego w celu skorzystania z Metody Tomatisa, a doświadczenie pokazuje, że dobre rezultaty uzyskuje się w przypadkach znaczącej większości osób, niezależnie od tego czy będą one dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi czy starszymi. 

5.Czy Metoda Tomatisa może być niebezpieczna ?Czy Metoda Tomatisa może być niebezpieczna ?

Nie, ponieważ Metoda Tomatisa nie jest leczeniem w medycznym znaczeniu tego słowa. I nawet jeżeli jest ona stosowana przez osobę ze świata medycyny, nauk paramedycznych, pedagogiki, sportu czy artystycznego nie zastąpi ona nigdy ich technik, mogąc tylko, w danym przypadku, zwiększyć ich skuteczność
W rzeczywistości Metoda Tomatisa pozwala po prostu na powolny powrót do normalności nie powodując sytuacji traumatycznych, ani stanów niezrównoważenia. Podmiot odnajduje swoją własna normę, co ma podwójną korzyść, z jednej strony przyniesienie mu ulgi, z drugiej zaś pozwolić mu na utrzymanie bez wysiłku postępu uzyskanego w trakcie sesji z Uchem Elektronicznym.

6.Jak długo trwa przeciętny program terapeutyczny Tomatisa ?

Czas stosowania Metody Tomatisa może być bardzo zróżnicowany w zależności od ilości pracy jakiej wymaga trudności do pokonania. W takim stanie rzeczy celem jest zawsze umożliwienie osobie poddającej się terapii uzyskanie w jak najszybszym okresie optymalnej autonomii, czyli pracę z Uchem Elektronicznym, w miarę możliwości, ograniczyć w czasie.
Tytułem przykładu, ilość sesji w Centrum Tomatisa rzadko przekracza 3 lub 4, pierwsza trwa 2 godziny dziennie przez 15 dni, kolejne 2 lub 3 po 2 godziny dziennie przez 8 dni.
Po każdej sesji następuje okres integracji, w trakcie którego pacjent nie odbywa seansów : w ten sposób upływają 3 lub 4 tygodnie między 1 i 2 sesją, 2 do 3 miesięcy między 2 i 3 i 6 miesięcy między 3 i ewentualną 4 sesją.

7.Jaka jest zależność pomiędzy Metodą Tomatisa i płytą kompaktową, która jest z nią kojarzona ?

Na Metodę Tomatisa powołuje się wiele źródeł na całym świecie, ponieważ jej sława budzi zaufanie klientów ; niestety sprzedawane produkty często nie mają żadnego związku z pracami Alfreda Tomatisa.

Powołujące się na Metodę Tomatisa płyty kompaktowe niejednokrotnie są tylko zbiorami lepiej lub gorzej nagranych utworów muzycznych, które nie mogą stworzyć efektu Metody Tomatisa jeśli dana osoba nie wykorzystuje Ucha Elektronicznego, koniecznego do uzyskania „efektu Tomatisa”. 

Te bardzo specyficzne funkcje pozwalają dzięki elektronicznemu bramkowaniu, przewodnictwu kostnemu i powietrznemu na pracę nad słuchaniem, lateralizacją słuchową, spacjalizacją, akomodacją, precesją, analiza dźwięków i wreszcie na pętli słuchowo-głosowej.

8.Czy Metodę Tomatisa można łączyć z innymi terapiami ?

Tak, i w niektórych przypadkach może to się okazać nawet przydatne . Może się zdarzyć, że osoba już jest poddawana terapii, a jej terapeuta znając Metodę Tomatisa jest świadomy aktywacji, jakiej można dokonać pracując z Uchem Elektronicznym, albo konsultant Tomatisa uzna, ze nie istnieją żadne przeciwwskazania, aby klient został poddany terapii zewnętrznej, radząc wyłącznie poczekać żeby ustabilizowały się efekty seansów przed przystąpieniem do innego sposobu postępowania. Wreszcie może się zdarzyć, że konsultant Tomatisa stwierdzi problem, który wymaga terapii zewnętrznej : po identyfikacji problemu doradzi on swojemu klientowi wizytę u innego terapeuty, nawet gdyby to miało miejsce w trakcie sesji lub nawet przed seansami z Uchem Elektronicznym. 
W takich przypadkach Metoda Tomatisa będzie oddziaływała jako technika pozwalająca zoptymalizować skuteczność terapii zewnętrznych : nie będzie tu miejsca na niezgodność czy konkurencyjność, a wręcz przeciwnie wsparcie przyspieszające skuteczność. Wielu ludzi z branży już o tym wie i decyduje się współpracować ze specjalistami Tomatisa, lub decydują się kształcić osobiście na potrzeby tej Metody, żeby uczynić skuteczniejszymi własne techniki pracy.

9.W jakim celu przeprowadza się seanse intensywne ?

Żeby mózg zmienił swoje metody percepcji należy przekazywać mu przez pewien czas powtarzające się często informacje w dość żwawym rytmie. To ćwiczenia, jak każde inne, czy to natury intelektualnej, czy sportowej, powoduje prawdziwe rozkojarzenie powodujące, iż ciało zdaje sobie sprawę, że może funkcjonować inaczej, albo że przynajmniej ma możliwość wyboru.

Reguła seansów intensywnych dotyczy wszystkich, ale wyniki mogą być bardzo zróżnicowane w zależności od natury problemu, z którym mamy do czynienia, wiekiem pacjenta, jego motywacją, dyspozycyjnością itd...
 Najpowszechniejszą regułą jest odbywanie pierwszej sesji w ciągu 15 dni, po 2 godziny dziennie ; w dalszym ciągu sesje są co najmniej ograniczone, ponieważ Metoda Tomatisa nigdy nie stawiała sobie za cel uzależnianie podmiotów, rzadko przekraczając 8 dni przedzielonych od siebie wieloma tygodniami.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com